Yritysblogi

Sunnuntai, Huhtikuu 4, 2021, 14:26 | Ei kommentteja »

Alkuvuoden 2021 määritteli pitkälti tulipalossa pahoin palaneen vapaa-ajanasunnon kunnostettujen ikkunoiden asennus. Asennus oli tarkoitus alunperin suorittaa vuoden 2020 lopussa, mutta lattian alapuolisten hirsien sammutusveden aiheuttama kosteus viivästytti lattian rakennusta ja sitä myöten ikkunoiden asentamista. Ikkunat, verannan pariovet ja rakennuksen väliovet pääsi asentamaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Ovien maalaamiseen käytettiin Uulan Into-kalustemaalia, joka on vesiohenteinen öljymaali ja soveltuu sisäpuitteiden sekä ovien maalamiseen. Alla esimerkki palaneen välioven puukorjauksesta sekä valmiit verannan pariovet.

Ikkunoiden asentamisen jälkeen rakennuksen alakertaa pystyttiin alkaa lämmittämään, mikä helpottaa tulevia työvaiheita rakennuskohteessa. Ikkunankarmien tiivistämiseen käytettiin perinteiseen tapaan pellavarivettä. Asentamisen yhteydessä saranoitiin ikkunoiden sisäpuitteet, jotka olivat aikasemmin olleet poisnostettavia. Ikkunoiden saranoimisella lisättiin ikkunoiden käyttömukavuutta. 

Alkuvuodesta työharjoittelua verstaalla suoritti puuseppäopiskelija Sanna Suomalainen. Suomalainen osallistui huonekalujen pintakäsittelyjen uusimiseen ansiokkaasti. Huonekalupuolella tehtiin muun muassa korulippaan, kahden Domus-tuolin, fanetti-tuolin sekä kirjoituspöydän pintakäsittelyn uusiminen. Fanetti-tuolin istuimen repeytynyt viilu paikattiin ja tuolin pinta käsiteltiin sellakalla. Korulippaan kulunut pintakäsittely tasoitettiin ensin mahonkipetsillä ja sen jälkeen pinta puleerattiin sellakalla. Ennen pintakäsittelyä korjattiin korulippaan kannessa ja pohjassa olleet halkeamat. Alla kuvat korulippaasta ennen ja jälkeen restauroinnin.

Laajin huonekaluihin liittyvät restaurointikokonaisuus toteutettiin kolmelle biedermeierpikkutuolille, renkailla varustetulle baarikaapille sekä 1800-luvun alussa valmistuneelle empirekirjoituspöydälle. Tuolien verhoilu uusittiin ja pintakäsittelyn sävyeroja tasoitettiin sävytetyllä sellakalla. Baarikaapin kannen pahoin vaurioitunut viilu uusittiin kauttaaltaan ja uusi viilu liimattiin paikalleen nahkaliimalla. Liimauksen jälkeen viilu petsattiin alkuperäistä vastaavaan sävyyn ja lakattiin sellakalla. Kannen irrotetut listat liimattiin paikalleen ja kannen päälle leikattiin sopivan kokoinen lasilvevy suojaamaan kantta vaurioilta. Alla kuvat baarikaapin kannesta ennen työn aloittamista, uusitun viilun kanssa ja viimeisenä koko kaappi valmiina.

Empirepöytä oli kärsinyt auringonvalon aiheuttamista haalistumista ja vanha lakka oli monin paikoin halkeillut ja haalistunut. Pöydän keskellä oleva verka oli haalistunut ja repeillyt useasta kohdasta. Lisäksi osa pöydän avainkilvistä ja koristelistoista oli kadonnut. Pöydän restaurointi aloitettiin poistamalla vanha verka ja lakka pöydön kannesta. Vetolaatikoiden etusarjoista poistettiin myös vanha lakka ja kaikki lakatut pinnat puleerattiin sellakalla. Ennen puleerausta kaikki puupinnat petsattiin mahonkipetsillä, jolla tasoitettiin viilussa olleet värisävyerot. Puuttuvat koristelistat veistettiin mahonkia vastaavasti puulajista ja liimattiin paikalleen kalaliimalla. Pintakäsittelyn jälkeen kanteen liimattiin uusi verka nahkaliimalla ja puuttuvat avainkilvet veistettiin naudanluusta. Avainkilvet liimattiin paikalleen luuliimalla. Kannen päällä olleen laatikoston haalistunut lakka poistettiin ja pinta käsiteltiin uudestaan mahonkipetsillä ja sellakalla. Alla kirjoituspöytä ennen ja jälkeen restauroinnin.

 


Sunnuntai, Huhtikuu 4, 2021, 12:33 | Ei kommentteja »

Loppukesä ja alkusyksy meni pitkälti ikkunoita kunnostaessa. Ikkunat olivat peräisin tulopalossa pahoin kärsineesti vapaa-ajanasunnosta. Yhteensä kunnostettavia ikkunanpuitteita olki yli 40 kappaletta. Ikkunat olivat kärsineet huomattavia palovaurioita ja monista puitteista oli särkynyt ikkunaruutuja. Lisäksi ikkunoissa oli vanhoja lahovaurioita, jotka vaativat myös korjaamista. Isoin työ oli valmistaa ikkunoihin uusia osia palaneiden ja lahonneiden osien tilalle. Alla esimerkki korjatusta ikkunankarmista.

Korjauksiin käytettiin tiheäsyistä ja tervaksista tyvimäntyä, jotta korjatut kohdat kestäisivät hyvin tulevaisuudessa. Ikkunoista poistettiin myös kaikki vanhat maalikerrokset ja kaikki ehjät ikkunaruudut irrotettiin puitteista ennen uutta lasitusta. Lasitus toteutettiin perinteiseen tyyliin pellavaöljykitillä. Rikkoutuneet ruudut uusittiin venäläisellä konelasilla, jota myös vetolasiksi kutsutaan. Konelasi on laadultaa epätasaisempaa kuin nykyaikainen tasolasi ja soveltuu näin paremmin vanhojen ikkunoiden korjaamiseen. Tämän kunnostettavan kohteen ikkunat oli valmistettu 1930-luvulla, jolloin vetolasin käyttö oli yleistynyt ja alkanut korvaamaan puhallettua lasia ikkunoissa. Ennen maalaamista ikkunat käsiteltiin Hydrofob-pohjustusöljyllä, joka suojaa puuta kosteudelta ja mikrobeilta. Ikkunat maalattiin Osmocolorin ikkunamaalilla, joka on hengittävä luonnonöljymaali pellavaöljymaalin tapaan, mutta kyseinen maali kuivuu huomattavasti nopeammin kuin pellavaöljymaali. Ikkunoiden ulkopinta maalattiin Teho ikkunamaalilla, jolla ikkunat oli aikaisemminkin maalattu. Alla kuvia ikkunoiden puukorjauksista sekä pakettiauton takatilaan rakennetusta ikkunatelineestä, joka mahdollistaa ikkunoiden kuljettamisen niitä vahingoittamatta.

Edellä mainittu ikkunaprojekti jatkuu kesään 2021 asti ja siihen liittyviä töitä toteutettiin pienissä erissä pitkin syksyä ja talvea. Valmistuneet ikkunat vietiin kunnostettavan vapaa-ajanasunnon rantasaunalle odottamaan asennusta.

Syksyn aikana verstaalla työharjoittelua suoritti ansiokkaasti Henri Horppu. Horppu opiskeli restauroinnin artenomiksi Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja suoritti verstaalla viimeistä harjoittelujaksoa ennen valmistumistaan ja osallistui moniin syksyn aikana toteutettuihin huonekalujen restaurointeihin. Näihin töihin lukeutuivat muun muassa senkin ja vanhan ompelukoneen puuosien pintakäsittelyn uusiminen sellakalla puleeraamalla. Koivuviilutetusta senkistä poistettiin vanha ja halkeillut nitroselluloosalakka kannesta etanolihauteella. Sama lakanpoistokäsittely toteutettiin ompelukoneen kannelle. Lakanpoiston jälkeen pinnat lakattiin puleeraamalla kiiltäviksi. Lakkapinnat uusimalla saatiin puupintojen elävä kuvio uudelleen näkyviin. Alla olevissa kuvissa näkyy ompelukoneen ja senkin kannen puleeratut pinnat.

Verhoilutöiden osalta toteutettiin sohvan ja kahden kertaustyyliä edustavan pikkutuolin verhoilut. Verhoiltavien kalusteiden vanhat kankaat ja koristenyörit vaihdettiin uusiin ja tuolien pintakäsittelyn saamat kolhut retusoitiin. 

Pintakäsittely uusittiin myös vanhasta kahdenistuttavasta pulpetista, joka oli kärsinyt ulkovarastossa säilytyksessä homevaurioita. Pulpetin pinta oli kauttaaltaan mustien pilkkujen peitossa, joiden poistaminen tapahtui teräsvillalla ja etanolilla. Pintojen puhdistuksen jälkeen valmistettiin pellavaöljystä ja pigmenteistä alkuperäistä vastaava maali, jolla pinnat käsiteltiin. Alla yksityiskohta pulpetin laukukkaan pinnan puhdistamisesta ja oikealla kuva valmiista pulpetista.

Haastavin yksittäinen loppuvuodesta toteutettu huonekalun kunnostus oli tammisen vitriinikaapin restaurointi. Kaappi on osa 1920-valmistuneen höyryhinaaja Hans Nilsenin kalustoa. Hans Nilsen upposi laituriin keväällä 2019 ja ehti olla upoksissa parin  viikon ajan ennen nostamista. Kaapin pintakäsittelystä tai liitosten liimauksesta ei ollut mitään jäljellä, kun kaappi tuotiin verstaalle. Lisäksi kaapin helat olivat värjänneet tammen mustaksi monin paikoin. Kappin restaurointi alkoi helojen irrottamisella ja vanhojen verhoilukankaiden poistamisella. Tammen tummuneet kohdat käsiteltiin oksaalihapolla, jolla tummentumat saatiin poistettua, jonka jälkeen kaapin pintakäsittelyn pystyi aloittamaan. Kaappi pintakäsiteltiin sellakalla ja kaapin yläreunaa kiertäneen koristelistan upotukset petsattiin mustaksi. Kasaaminen toteutettiin nahkaliimalla. Kaapin takaseinään liimattiin Nevotexin Afrodite-kangas. Asiakkaan tehtäväksi jäi kaapin lasiseinien ja -hyllyjen asentaminen. Alla vasemmalla kuva lähtötilanteesta, keskellä kuva kaapin ovissa olleista värjäytymistä ja oikealla kuva valmiista kaapista.

 


Maanantai, Kesäkuu 29, 2020, 13:31 | Ei kommentteja »

Vuosi 2020 alkoi ikkunoiden kunnostuksella. Ikkunapuitteita oli yhteensä kymmenen kappaletta ja jokaisessa puitteessa oli kolme ruutua. Kunnostus alkoi ruutujen irrottamisella ja maalinpoistolla. Maalinpoiston jälkeen puitteet hiottiin ja huonoksi menneisiin puuosiin tehtiin korjauspalat männystä. Puitteiden puuosien kunnostuksen jälkeen ikkunat lasitettiin uudestaan. Lasituksen jälkeen ikkunoiden helat maalattiin ruosteenestopohjamaalilla ja oksat lakattiin sellakalla, jotta oksien pihka ei tule maalin läpi tulevaisuudessa. Pohjamaalin kuivuttua ikkunat maalattiin kahteen kertaan Uulan pellavaöljymaalilla. Kuvassa vasemmalla yksi puitteista lasituksen jälkeen ja oikealla ikkunat maalattuna odottamassa ruutujen puhdistusta.

Alkuvuodesta verstaalle tuli myös kuusi kappaletta mustia pinnatuoleja joiden maalipinta oli kulunut ja liitokset löystyneet. Ensimmäisenä tuoleista liimattiin liitokset ja vanha maalipinta hiottiin himmeäksi. Hionnan jälkeen tuolit maalattiin puolikiiltävällä Empire-kalustemaalilla. Alla kuva valmiista tuoleista.

Kevään aikana ruiskumaalattiin kahden keittiön kaapinovet. Toisen keittiön ovet maalattiin valkoiseksi ja toisen mustaksi. Molempien keittiöiden kaapinovien ruiskumaalaus onnistui hyvin. Pohjamaalaus tehtiin Otex-otepohjamaalilla ja pintamaalaus Futuran alkydiöljymaalilla. Molempien keittiöiden ovet maalattiin puolihimmeällä maalilla. Mustien ovien lisäksi samalla kertaa maalattiin viisi kaiutinkoteloa mustaksi. Alla kuva mustaksi maalatuista ovista.

Kevään aikana toteutettiin yhteistyössä Restaurointi & Verhoilu Saarisen kanssa kahden nojatuolin verhoilu. R. & V. Saarinen verhoili tuolit ja minä vastasin tuolien käsinojien pintakäsittelystä. Lopputulos oli varsin onnistunut ja siitä kuva alla.

Toukokuun aikana restauroitiin vanha kirstu, joka oli ajan saatossa kolhiintunut ja jonka maalipinta oli kulunut puhki kulmista. Ensimmäisenä kirstu puhdistettiin miedolla mäntysuopavedellä, jonka jälkeen kolhiintuneet kohdat ootrauksesta retusoitiin pigmenteillä sävytettyllä pellavaöljymaalilla. Irronneet jalat liimattiin kalaliimalla. Kirstun kanteen ja pohjaan muodostuneet halkeamat täytettiin kuusesta tehdyillä paikkapaloilla, jotka myös sävytettiin vastaamaan muuta ootrausta. Retusointien jälkeen kirstu käsiteltiin kauttaaltaan puhtaalla pellavaöljyllä. Kirstuun myös lisättiin tyyliin sopiva avainkilpi, koska aikaisempi vastaava oli kadonnut. Vasemmalla kuva ennen restaurointia ja oikealla kuva restauroinnin jälkeen.

Toukokuun lopussa loppuivat teknisentyön opettajan tehtävät, joten pääsin keskittymään täysin yrityshommiin. Kesäkuussa kunnostettiin neljän kertaustyylisen tuolin istuimet. Istuimissa oli alunperin ollut rottinki, joka oli ajan saatossa rikkoutunut niin, ettei tuoleissa voinut enää istua. Tuolit olivat osa isompaa sarjaa ja osassa tuoleista oli kunnostettu istuin vaihtamalla rottinki koristeporattuun vaneriin. Neljään tuoliin tehtiin vanhojen kunnostusten pohjalta vaneri-istuimet ja vanerit petsattiin ja lakattiin saman sävyiseksi muun tuolin kanssa. Lakkana käytettiin sellakkaa. Samalla liimattiin tuolien löystyneet liitokset nahkaliimalla. Istuinvaneri kiinnitettiin runkoon nahkaliimalla ja pienillä messinkinauloilla. Vanerin alle jätettiin vanha rottinki-istuinkehä, mikäli joskus halutaan palauttaa alkuperäinen rottinkipunonta istuimiin. Alla kuva valmiista tuoleista.

Kesäkuussa restauroitiin myös Billnäsin pieni kirjoituspöytä. Pöydän kansi oli huonossa kunnossa ja siinä oli kosteuden aiheuttamia vaaleita renkaita. Lisäksi pöydän rungossa oli kenkien aiheuttamia mustia jälkiä. Toisen vetolaatikon vedin oli myös irronnut. Kannen vaaleisiin renkaisiin testattiin Liberonin Ring Removeria ja teräsvillaa, mikä toimikin yllättävän hyvin. Tavoitteena oli säilyttää mahdollisimman paljon alkuperäistä pintakäsittelyä. Mustat jäljet rungosta poistettiin teräsvillalla ja etanolilla. Lopuksi pöytä puleerattiin kauttaaltaan sellakalla. Irronneelle vetimelle etsittiin sopivat ruuvit ja vedin kiinnitettiin kiillotuksen jälkeen paikalleen. 

Billnäsin huonekalut ovat henkilökohtaisesti yksi parhaista suomalaisista tuotteista koskaan. Kalusteet on valmistettu laadukkaasta tammesta ja ne ovat kestäviä. Myös kalusteiden desiqniin on panostettu ja ne ovat miellyttäviä käyttää. Billnäsin tuotteet olivat alunperin konttorikalusteita, jotka tänäpäivänä sopivat hyvin kotikäyttöön. Vasemmalla kuva kannesta ennen restaurointi ja oikealla kuva restauroinnin jälkeen.

Ennen juhannusta verhoiltiin norjalainen Stressless-mekanismituoli ja tuoliin kuulunut rahi. Tuolin alkuperäinen nahka oli repeytynyt useasta kohdasta ja alla oleva vanu näkyi sekä selkänojan yläosassa että käsinojien etuosissa. Tuoli verhoiltiin United Leather -merkkisellä Vintage Bottle Green -nahalla. Eniten haasteita työhön toivat tuolin rakenne sekä se, että kaikki osat ommeltiin pussiin, joissa oli vetoketjut. Kaavoituksen tuli onnistua, jotta nahka istui hyvin verhoiltavan kappaleen päälle. Nahan taustapuolelle ommeltiin kiinni vanu ja sen päälle kuminauhat, jolla nahka saatiin haluttuun muotoon. Alla kuva lopputuloksesta.

 

Lisäksi kesäkuussa tuli muutamia tuolien liimaamisia sekä kahdeksan Pentikin tuolin rottinki-istuinten vaihtaminen vaneri-istuimiksi. Myös isompi ikkuna- ja oviprojekti aloitettiin kesäkuussa ja siitä lisää seuraavissa blogikirjoituksissa.


Maanantai, Kesäkuu 29, 2020, 10:38 | Ei kommentteja »

Syksyllä 2019 kunnostettiin isoisäni enon valmistama lipasto, joka oli myöhemmin maalattu turkoosilla maalilla. Lipasto on valmistettu 1920-luvun lopussa ja annettu häälahjaksi vuonna 1931. Lipastosta poistettiin maali ja liitokset liimattiin nahkaliimalla. Maalinpoiston jälkeen lipasto petsattiin pähkinäpetsillä ja lakattiin sellakalla. Lopputulos on lähellä lipaston alkuperäistä ulkoasua. Lipaston yksityiskohtiin kuuluvat koristeveistetyt seppeleet ovissa, reunoista viistetty peili sekä koristelasit lipaston päällä olevissa kaapinovissa. Lipaston kunnostamisesta vastasi pitkälti työharjoittelua suorittanut restauroinnin artenomiksi opiskeleva Meli Lankiala. Kuva valmiista lipastosta alla.

Toinen loppuvuodesta valmistunut lipasto on valmistettu tammesta. Lipasto oli maalattu valkoisella maalilla ja haluttiin palauttaa alkuperäistä vastaavaksi. Lipastosta poistettiin valkoin maali maalinpoistoaineella, jonka jälkeen alta paljastunut puupinta petsattiin tasaiseksi. Petsipinnan tasaamisen jälkeen lipasto lakattiin sellakalla. Petsauksella ja lakkauksella lipaston eläväinen puupinta pääsi oikeuksiinsa. Vasemman puoleinen kuva on lipastosta maalinpoiston jälkeen ja oikealla kuva valmiista lipastosta.

Vuoden 2019 viimeisenä työnä toteutin Singer-ompelukoneen pöydän sekä koneen suojakotelon restauroinnin. Pöytä oli kärsinyt vanhoille ompelukoneille tyypillisistä öljyvahingoista ja lakkapinta oli kulunut monin paikoin puhki. Kaikkia öljyn aiheuttamia tummentumia ei pystynyt poistamaan pöytälevystä mutta muutoin sain tasattua väriä poistamalla vanhan kuluneen lakan ja lakkaamalla pöydön uudestaan sellakalla. Pöytälevy lisäksi kunnostin koneen suojakotelon. Suojakotelon liitokset olivat auenneet ja pinnan viilu oli paikoin irronnut. Kotelon yläosaa koristaa pähkinäjuuriviilu. Kotelon yläosasta poistin vanhan lakan, jotta viilun kiinnittäminen olisi helpompaa. Lakanpoiston jälkeen kiinnitin viilun ja liimasin liitokset kalaliimalla. Liimausten jälkeen lakkasin kotelon sellakalla. Kuva kotelosta valmiina alla.


Sunnuntai, Marraskuu 3, 2019, 12:09 | Ei kommentteja »

Tähän blogitekstiin olen sisällyttänyt töitä, jotka olen toteuttanut heinäkuun alun ja lokakuun lopun välisenä aikana. Elokuussa alkanut teknisen työn lehtorin sijaisuus on vienyt ison osan arkipäivien työajasta, joten verstaalla työt eivät ole valmistuneet niin nopeasti kuin ennen sijaisuutta. Kulunut vuosi on ollut todella antoisa ja olen nauttinut suuresti yrittäjäelämästä. Olen tämän syksyn aikana löytänyt hyvin tasapainon opettamisen ja oman yritystoiminnan välille.

Heinäkuussa pääsin tekemään vielä täyttä työpäivää verstaalla, joten töitä valmistui enemmän. Ensimmäinen heinäkuussa valmistunut työ oli pieni maakellarin ovi. 

Oven korkeus on 800 mm ja leveys 600 mm. Oven karmit on valmistettu lehtikuusesta, runko männystä ja panelointi on tehty kuusipaneelista. Lehtikuusi soveltui hyvin karmien materiaaliksi, koska sen säänkestävyys on parempi kuin männyllä tai kuusella. 

Heinäkuussa valmistui myös toinen erä alihankintatyönä toteutettuja hautauurnia. Kyseisen malliset uurnat teetti Volalla Oy, jonka designia edustavia uurnia voi löytää useista pohjoismaisista hautaustoimistoista. Heinäkuussa valmistettu 11 kappaleen erä tehtiin pähkinästä.

Uurnat on tehty kauttaaltaan massiivipuusta ja niissä pyrittiin hyödyntämään pähkinässä olevia eri sävyjä. Vaaleampi puu on pähkinän pintapuuta ja tummempi sydänpuuta. 

Elokuussa verstaalle otettiin 1930-luvulla rakennetun omakotitalon terassin ikkunat. Isoimmissa ikkunoissa oli 17 ruutua. Ikkunat olivat päässeet melko huonoon kuntoon, sillä ne oli maalattu jossain vaiheessa lateksilla, joka on omiaan lahottamaan puitetta. 

 

Kuvassa näkyy, kuinka huonoon kuntoon toisen ison ikkunan alapuite oli päässyt. Tässä tilanteessa ainoa ratkaisu on uusia lahonneet osat kokonaan. 

 

Ikkunasta uusittiin koko alapuite sekä osa oikean sivun sivupuitetta, jonka alaosa oli lahonnut. Puukorjausten jälkeen ikkunoista poistettiin kaikki vanha ikkunakitti ja maalit. Kitattavat ikkunahuullokset ja oksankohdat käsiteltiin sellakalla ennen lasitusta ja kittausta. Muutamat särkyneet ruudut vaihdettiin uusiin. Kittien kuivuttua maalattiin ikkunat kahteen kertaan pellavaöljymaalilla ennen ikkunoiden asentamista.

Ikkunoiden asentamisen jälkeen lasit siistittiin maalista ja pestiin. Syyskuun puolella uusin myös lakkapinnan Artekin sohvapöytään. Vanha lakka poistettiin kemiallisesti maalinpoistoaineella. Sohvapöydän kanssa oli ongelmia saada tammiviilupinnan väri tasaiseksi. Lopulta värin tasoittaminen onnistui ja lakkapinnasta tuli siisti. 

Lokakuu kului uuden valmistamisen parissa. Ensimmäisenä valmistin Espooseen betonikaiteen päälle asetettavan penkin lehtikuusesta.

Lehtikuusipenkin pinta viistettiin, jotta vesi pääsee valumaan pois penkin päältä. Alapuolelle tehtiin upotus, jotta vesi ei pääse puun ja betonin väliin. Liimalevyjen liimaamiseen käytettiin kosteudenkestävää liimaa.

Toinen lehtikuusesta tehty työ oli Helsingin Vallilaan Nordea Campukselle toteutettu ikkunankehys. Ikkuna oli asennettu entiselle lastauslaiturille ja ikkunaa ympäröi alumiinilista, johon upotettiin lehtikuusesta tehty kehys. 

Kehys kiinnitettiin listaan liimaamalla ja ruuvaamalla listan taustapuolelta. Kehys on kooltaan kolme metriä kanttiinsa. Kehyksen osien viimeistelysahaukset tehtiin paikanpäällä, jotta liitoskohdat saatiin siistiksi, eikä mittavirheitä päässyt käymään.

Toinen ikkunaprojekti lokakuussa oli kokonaisen ikkunan valmistus. Ikkuna valmistettiin noin 170 vuotta sitten valmistuneeseen asuinrakennukseen. Ikkuna valmistettiin männystä.

Ikkunan koristeprofiili valmistettiin kahdella eri käsijyrsimen terällä. Kulmien liitokset toteutettiin sormiliitoksilla. Puitteiden huullokset ajettiin sirkkelillä. Ikkunan lasitus ja maalaus jäi asiakkaan tehtäväksi. Enemmän kuvia ikkunasta ja liitoksista löytyy yrityksen Instagram-profiilista.


Palvelun tuottaa Fokus-Visual
Intarsia & Restaurointi Roivas Copyright (c)2018, All Rights Reserved.